onze visie

“Where there is unity there is always victory

Samen kunnen we het meerkoppige globalistische monster verslaan door onze verschillen te overwinnen en gebruik te maken van ieders kracht

We leven in bijzondere tijden. Een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat we op een cruciaal moment in onze geschiedenis zijn aanbeland. De globalisten zijn hun Great Reset-agenda met een sneltreinvaart aan het uitrollen. Wellicht omdat ze beseffen dat steeds meer mensen hun bizarre plannen en leugens doorzien.

Steeds meer mensen hebben door dat Covid, de aanval op onze boeren, de energie crisis, etc. etc. geen losstaande crisissen zijn, maar onderdeel van een globalistisch en meerkoppige monster verpakt in de vorm van de Great Reset. Dat onze regeringsleiders niet ten dienste staan van hun bevolking, maar werken in opdracht van de globalisten. 

Bij de uitrol van hun plannen, maken globalisten graag gebruik van hun favoriete en reeds beproefde oorlogsstrategie: verdeel en heers. Via de mainstream media proberen ze zoveel mogelijk angst te zaaien en mensen tegen elkaar op te zetten. Hun grootste angst is immers dat wij ons gaan verbinden en gezamenlijk tegen hen op gaan staan. Want zij weten: ‘where there is unity, there is always victory.

“Where there is Unitiy, there is always victory”

Er zijn genoeg krachtige en dappere Nederlandse leeuwen die zich hebben verenigd om lokaal, regionaal of nationaal de strijd aan te gaan tegen een of meerdere aspecten van het meerkoppige monster. Er bestaan reeds vele groepen met hun eigen unieke visie, strategie, aanpak en kracht. Maar vaak zijn deze groepen niet op de hoogte van elkaars activiteiten of bestaan. Of de onderlinge verschillen lijken soms te groot om de handen ineen te slaan.

Stel je eens voor waartoe we in staat zijn als al deze krachtige leeuwengroepen elkaar weten te vinden en elkaar ondersteunen. En dan niet alleen nationaal maar wereldwijd…

Dutch lions united: samen onoverwinnelijk

Dutch Lions zijn trots, hoopvol, vastberaden en sterk.
Waar zij angst zaaien, zaaien wij hoop.
Waar zij verdeeldheid creëren, zorgen wij voor verbinding.
Waar zij dwang proberen op te leggen, zeggen wij nee!
Waar zij onze vrijheden en toekomst van ons willen afpakken, creëren wij een betere wereld waar iedereen vrij is.

Dutch Lions United, alle Dutch Lions verbonden met elkaar en met de rest van de wereld:
hun grootste angst en onze ticket naar overwinning.

Dutch lions United, een nationaal en internationaal netwerk om elkaar te informeren, inspireren en te ondersteunen

Dutch Lions United is hier om te helpen. Om bruggen te bouwen zowel nationaal als internationaal. Om de smeerolie te zijn daar waar nodig. We zijn hier niet om iets over te nemen of te zeggen hoe je iets wel of niet moet doen. Partners die met ons samenwerken zijn volledig onafhankelijk en hebben geen enkele verplichting naar ons. We zijn hier alleen om te helpen omdat we geloven in de kracht van samenwerking.

 

Het zijn spannende tijden waarin we snel dienen te schakelen, zeker nu de globalistische agenda in sneltreinvaart wordt uitgerold. Dutch Lions United is er o.a. voor om te zorgen dat partners:

  • gebruik kunnen maken van de vele nationale en internationale nieuwskanalen om hun nieuwsberichten, campagnes/ acties/ activiteiten met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen.
  • kunnen beschikken over informatie, inspiratie en expertise van anderen zodat ze niet zelf telkens ‘het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’ en zelfs samen kunnen werken op diverse vlakken.
  • een beroep kunnen doen op de creativiteit en ervaring van andere (internationale) groepen m.b.t. effectieve campagnes/ acties/ activiteiten en wellicht gezamenlijk iets kunnen ontwikkelen.

Het zijn ook opwindende en hoopvolle tijden waarin we getuige kunnen zijn van het feit dat steeds meer mensen zich niet laten manipuleren door angst en verdeeldheid maar kiezen voor liefde en verbinding.  

Een prachtige voorbeeld van de kracht van samenwerking en verbinding is de publieke steun destijds voor de Canadese Truckers. Om de trucker destijds zoveel mogelijk te dwarsbomen werden hun jerrycans met brandstof door de politie in beslag genomen zodat zij zich niet meer warm konden houden in de vrieskou. Er werden zelfs truckers gearresteerd. Maar de bevolking besloot massaal met (lege) jerrycans de straat op te gaan waardoor het voor de politie onmogelijk was om iedereen te controleren.

En natuurlijk niet te vergeten, de massale steun die onze Nederlandse boeren krijgen van de bevolking (en de hele wereld).

Kortom: “where there is unity, there is always victory”. Dus sluit je nu aan bij de Dutch Lions United en maak je klaar voor de grootste overwinning ooit.