ONze
Partners

“Eendracht maakt macht”

Nederlandse partners

BOERENNL

Veehouders en akkerbouwers hebben gezamenlijk BoerenNL opgericht. Deze samenwerking wil belangenbehartigers, politiek en andere partijen die zich met de landbouw bemoeien, zoals banken en taxateurs, laten zien wat de macht van de boer is.

bezoek website

Samen voor Nederland

Samen voor Nederland is een samenwerkingsverband van meerdere partijen. Wij strijden tegen de toenemende bemoeizucht en regeldruk van de overheid en tegen globalisering, en zetten ons in vóór een betere samenleving waarin menselijkheid centraal staat.

bezoek website

CONVOY NEDERLAND

Nederlande truckers die in navolging van de Canadese truckers strijden voor vrijheid.

Ze staan zij aan zij met onze boeren en geven nooit op!

bezoek Telegram kanaal

Viruswaarheid

Wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen.

bezoek website
bezoek Telegram kanaal

Cafe Weltschmerz

Het gesprek als bron voor verandering.

Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden.
Wij gebruiken burgerjournalistiek als middel voor verandering.

bezoek website

Dutch Child Center

Organisatie voor kinderen met uithuisplaatsing, voor hun ouders en familie. Duizenden kinderen in de knel, honderden kinderen en ouders zijn elkaar KWIJT. De zgn. kinderrechter doet niet aan waarheidsvinding, werkt NIET met een wettig, overtuigend bewijs,  maar op basis van aannames, vermoedens. Dit is onmenselijk

bezoek website

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is – maar zich ook vertakt in de hele samenleving

bezoek website

QTime network

Content creator en Nederlandse vrijheidsstrijder. Vele malen geschorst op twitter sinds 2017 en geretweet door Donald J. Trump. Onderdeel van “We The Media” (Telegram) en Truth Social freedom fighters

bezoek telegram kanaal

Martha Krul

Dagelijkse het echte nieuws op het gebied van Shumann resonance, spiritualiteit, politiek en wereldnieuws.

bezoek Facebook account
 bezoek Telegram kanaal

Walk a silent mile

Walk a silent mile is een netwerk van burgers die op zondagen stille wandelingen organiseren om te praten over wat er aan de hand is in de samenleving. 

bezoek website

Roberto Coppens

Roberto Coppens. Nederlandse danser & vrije jurist. Ook bekend vanwege zijn YouTube kanaal en betrokkenheid bij: vereniging ons recht, vrijheidsrechten.nl en in samenwerking met burgerfront.

bezoek YouTube kanaal

Mediavrijheid.nl

Ik schrijf om het kwijt te zijn. Ik schrijf om me te ontladen. Ik schrijf omdat ik mijn mening belangrijk vind, zoals elke mening. Ik schrijf omdat ik mijn mening niet onder stoelen of banken wil steken. Ik schrijf omdat ik het kan. Ik schrijf omdat ik die vrijheid heb. Maar ik schrijf vooral omdat ik het leuk vind.

bezoek website

LNN Media

LNN media is een in 2020 vanuit burgerinitiatief ontstaan mediabedrijf, dat zich richt op het ontmaskeren en ontzenuwen van leugenachtige en harteloze praktijken van overheden en hun media. Naast het in het licht zetten van de waarheid zetten zij zich in voor verbinding van vrijheid liefhebbende mensen, groepen en initiatieven, nationaal en internationaal. ‘LNN media, Let’s Make Love Great Again’…

bezoek website

Convex Kafka

Convex Kafka is naast vader en echtgenoot een activist, rapper & opiniemaker. Velen kennen hem van zijn nummers ‘Kom in opstand’ deel 1 & 2. Sinds het bedrog van de pandemie zichtbaar werd, zet hij zich volledig in om het verzet te ondersteunen. Hij beoogt een vrije wereld voor zijn kinderen & kleinkinderen.

bezoek YouTube kanaal
bezoek Twitter

Internationale partners

REIGNITE FREEDOM

De missie van Reignite World Freedom is het implementeren van wereldwijde, verenigde en strategische pushback tegen de globalistische agenda en ervoor zorgen dat we onze individuele en collectieve vrijheid behouden

bezoek website

TAKE ACTION CANADA

Take Action Canada maakt zich zorgen over de wettelijke, economische en lichamelijke inbreuken die sinds maart 2020 zijn opgelegd en is erop gericht Canadezen in staat te stellen hun leven terug te nemen door onderwijs en actie.

bezoek website

FREEDOM FIGHTERS CANADA
“Freedom Fighters Canada komt op voor de rechten en vrijheden van alle Canadezen. Ons doel is om een einde te maken aan de doorgeschoten overheid, de vrijheden te beschermen waarvoor onze voorvaderen vochten en onze burgers in vrijheid en glorie te laten leven.”

bezoek website

Save Canada

SAVE CANADA

Save Canada is een organisatie met de missie om het meest welvarende en vrije Canada te creëren.

 “Wij zouden graag zien dat Canada een vrije republiek wordt, waar de regering klein is en de mensen welvarend.”

bezoek website

Women Fighting For America

Women Fighting For America is een vrouwenbeweging die zich inzet om vrouwen te informeren over de verschillende visies voor Amerika. Wij steunen en verdedigen onze vrijheid en een visie over Amerika waar iedereen de Amerikaanse droom kan nastreven

bezoek website

We stand America

De TAKE ACTION TOUR is op een missie om de MACHT van mensen te herstellen.  We houden vast aan vijf belangrijke Binnenlandse Veiligheid pijlers: Grens Wetshandhaving, 
Verkiezingsintegriteit, Grondwettelijk inzicht, Onderwijs Herstel en Bijbels burgerschap

bezoek website

Real not rare

“Onze regering vroeg ons om ons deel te doen om het virus te stoppen. We dachten dat we het juiste deden. Nu zijn we gewond,  lijden pijn en verliezen onze baan. We eisen dat onze regering het juiste doet door onze verwondingen te erkennen en een schadevergoeding vast te stellen voor de tienduizenden gewonden en doden.”

bezoek website

Sorry i got Vaxxed

Feit is dat van geen enkel vaccin in Canada aangetoond is dat het veilig en doeltreffend is. Maar wel dat het ingrediënten bevat die schade toebrengen en dodelijk zijn, en dat  vele Canadese gezinnen enorme verliezen hebben geleden als gevolg van dood en chronische ziekte, een geheim waarover niet wordt gesproken.

bezoek website

We the media

Telegram kanaal waarin een aantal grote social media accounts (vrijwel allemaal gecensureerd op o.a. Twitter) dagelijks ongecensureerd nieuws brengen.

Real News: For The People By The People. 

bezoek Telegram kanaal

Clouthub

CloutHub is een onbevooroordeeld social media platform voor mensen die betrokken zijn bij betekenisvolle burgerlijke, sociale en politieke kwesties, oorzaken en campagnes die zij belangrijk vinden.

bezoek platform

FRINGE MAJORITY

Canadese podcast met Jody Ledgerwood & Cris Vleck die hun visie bespreken op het gebied van politiek, wetgeving, medische zaken en actuele onderwerpen met af en toe een kijkje in het spreekwoordelijke konijnenhol. 

bezoek website

Veterans for freedom

Het verenigen van Canadese veteranen van de Canadese strijdkrachten in heel Canada door het mobiliseren en ondersteunen van wettige burgeractie om de fundamentele rechten en vrijheden van de Canadezen te herstellen.

bezoek website

Veterans For America First

Amerika bevindt zich in een crisis. Iedereen kan het voelen en zien nu het land economisch, sociaal, militair en spiritueel zwakker wordt. De Militaire Veteranen die VFAF hebben opgericht geloven dat het onze missie is om onze zieke natie te redden en nieuw leven in te blazen. Om dit te bereiken hebben we deze burgerlijke vrijheidsorganisatie opgericht.

bezoek website

Restore Liberty

Restore Liberty zet zich in voor het herstel van de oorspronkelijke bedoeling van de Verenigde Staten. Het is gebaseerd op de ideeën van de Declaration of Constitutional Consent, die de relatie tussen de vrije burgers van de staten en de centrale regering herstelt, en de schending van hun rechten door de laatste aan de kaak stelt.

bezoek website

North American Unity Tour

Wij zijn een groep patriotten die willen dat Canadezen en Amerikanen zich verenigen in de strijd tegen de tirannie van de overheid. Deze groep zal gebruikt worden om gelijkgestemde patriotten samen te brengen gedurende de zomer van 2022.

bezoek Facebook pagina

The Keystone Channel

The Keystone Channel staat voor het samenbrengen van internationale netwerken over verschillende onderwerpen van: Truth movement, Healing & Health, Politiek en Spiritueel. Het sleutelwoord is unity in the great awakening, kennis vergaren en uitzenden over deze verschillende onderwerpen middels interviews. Een samenkomst van alle verschillende facetten van the great awakening.

bezoek Telegram kanaal
bezoek overige platformen

Dutch Lions United is hier om te helpen. Om bruggen te bouwen zowel nationaal als internationaal. Om de smeerolie te zijn daar waar nodig. We zijn hier niet om iets over te nemen of te zeggen hoe je iets wel of niet moet doen. Partners die met ons samenwerken zijn volledig onafhankelijk en hebben geen enkele verplichting naar ons. Dit maakt ook dat wij niet aansprakelijk zijn voor uitspraken en/of acties van onze partners die niet geïnitieerd zijn door Dutch Lions.